ค่าใช้จ่าย
1.) ค่าสถานที่
               ห้องจัดเลี้ยงใหญ่ Jarinthip Grand Hall 55,000 บาท                (200-800 ท่าน)
               - โปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง
               - ไฟมูฟวิ่งเธค + ไฟพาร์
               - เวทีขนาดใหญ่ + เครื่องเสียง+คาราโอเกะ
               ห้องจัดเลี้ยงเล็ก Jarinthip Hall 15,000 บาท                (100-200 ท่าน)
               - จอ L.E.D. ขนาดใหญ่
               - ไฟมูฟวิ่งเธค + ไฟพาร์
               - เวที + เครื่องเสียง+คาราโอเกะ
          2.) ค่าเครื่องดื่ม 80 บาท/ท่าน (น้ำเปล่า, เป๊ปซี่, โซดา, น้ำแข็ง)