CLIP VDO บรรยากาศงานต่างๆ Jarinthip Hall ห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก Jarinthip Grand Hall ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
งานจัดเลี้ยง Jarinthip Hall งานจัดเลี้ยง Jarinthip Grand Hall งานหมั้น และ งานแต่งงาน