คอนเสิร์ต อ.เหยา
งานเลี้ยงบริษัท SUKISHI
งานเลี้ยง After party บริษัท Asiasoft
Wedding Presentation (Nus & Chang)
Wedding Presentation
รายการศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ ถ่ายทำที่จรินทร์ทิพย์ 31/10/54
Presentation ห้องจัดเลี้ยงจรินทร์ทิพย์ (ภาษาไทย)
Presentation ห้องจัดเลี้ยงจรินทร์ทิพย์ (English Version)
Presentation ห้องจัดเลี้ยงจรินทร์ทิพย์ (Chinese Version)
TGI NEW YEAR PARTY
TIENS BBS MEETING PARTY (THAI)
TIENS BBS MEETING PARTY (CHINESE)

1 | 2 |